KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. Genel Hükümler

1.1. LGY YAZILIM Danışmanlık ve Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından işletilen “www.whitegloves.io” adresindeki internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, işbu Kullanım Sözleşmesi’nin İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama kullanılmadan önce okunması gereklidir. Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, İnternet Sitesi’ni kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ni kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu Sözleşme’de belirtilen yazılı şartları kabul etmiş ve onaylamış olacaktır.

1.2. Şirket, İnternet Sitesinde mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İnternet Sitesi’nde yayın tarihinde yürürlüğe girer.

2. Kullanım Kuralları

2.1. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe tüm ziyaretçilere açık ve ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında, kanuni hakları saklı tutulmakla birlikte, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama kullanımını engellenebilir:

  • a) Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi,
  • b) İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,
  • c) İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, bu tarz faaliyetlerin yapılması veya yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

3. İçerik Kullanımı

3.1. Şirket, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi ile Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, her türlü marka, İnternet Sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz veya dağıtılamaz. İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesi veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

3.2. Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcılar’ın özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanım sonucu doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

3.3. Şirket, İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulama’nın ve diğer veriler ile programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.4. Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden iletilen tüm içerik Şirket’e ait olup, işbu içerik pazarlama amacıyla kullanılabilir.

4. Sorumluluklar

4.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanmaya başladığı andan itibaren bu Kullanım Sözleşmesi’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Şirket, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2. İnternet Sitesi’ni kullanan Kullanıcılar’ın yapmış oldukları işlemler (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) daha iyi hizmet sunmak amacı ile takip edilebilir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın Kullanıcılar’a sunulan deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılabilmektedir.

4.3. Kullanıcı, İnternet Sitesi hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sinai Mülkiyet Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu duyuru, bildirim ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

4.4. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez, hile girişimlerinde bulunamaz. İşbu hükümde belirtilen fiillerde bulunması halinde Kullanıcı’nın hesabının sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

4.5. İnternet Sitesi, Şirket’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bu sitelerin içeriklere veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.6. Internet Sitesi’nin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler bölüm içeriğinde duyurulmak kaydı ile belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar belirtilen bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.

5. Hizmet Sürekliliği

5.1. Şirket taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme üzerinde herhangi bir ek bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Sözleşmesi’ni aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile İnternet Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcılar’a bildirilecektir. Güncel Kullanım Sözleşmesi, İnternet Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Internet Sitesi’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

5.2. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Kullanım Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı’nın hesabının herhangi bir şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Gizlilik Politikası

6.1. İnternet Sitesi’nde Kullanıcılar’a daha iyi hizmet verebilmek, ilgili verileri analiz ederek operasyonel fayda sağlamak amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) Kullanıcı’dan talep edilmektedir. Toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için İnternet Sitesi bünyesinde kullanılmaktadır.

6.2. İnternet Sitesi içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılabilecektir. Reklam ayarları kullanaarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarını özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, İnternet Sitesi’ni ve varsa İnternet Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi tespit etme amacıyla kullanılabilecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

6.3. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

6.4. Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.